Общи условия

Общите условия определят принципите за ползване на www.carco.bg – интернет магазин собственост на Карко Индъстри ЕООД, принципите за изпълнение на договорите, правата и задълженията на интернет магазина и Клиента, а също така и условията и процедура по рекламация.Дефиниции


В прилагането на Общите условия, термините и изразите имат следното значение:


- Уебсайт/сайт (website) е обособенно място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси;
- Карко Индъстри ЕООД е търговското дружество с ЕИК 204867677 и адрес на управление: гр. София 1849, кв. Кремиковци, ул. Свети Георги Победоносец 1 А, e-mail: office@carco.bg;
- cacro.bg (www.carco.bg) е уебсайт за електронна търговия, който е съставна и обособена част от Карко Индъстри ЕООД - виртуален информационен ресурс в Интернет за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента;
- Клиент е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години или юридическо лице, което е приело настоящите Общи условия;
- Опаковка са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията, да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента;
- Продажна цена е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност без стойността на доставката на стоката до клиента;
- Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора, обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно;
- Електронна препратка е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи;
- Информационна система /Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма, осигурява или един от елементите, на което осигурява автоматична обработка на данни;
- IP Адрес (IP address) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, който позволява локализирането им в Интернет мрежата;
- Бисквитка (cookie) е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър;
- Търговски съобщения са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките или услугите на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
- Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи;
- Интернет страница е съставна и обособена част от уебсайт;Предмет


Доставчикът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите в www.carco.bg стоки след регистрация, чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента с тези Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници в www.carco.bg изисквания за закупуване на конкретните стоки.Цени


- Всички цени, публикувани на страниците на www.carco.bg , са посочени в български лева и включват ДДС в размер на 20% съгласно българското законодателство;
- Указаните цени на отделните стоки са за единична бройка, ако не е публикувана пакетна цена за комплексно оборудване;
- Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка;
- Разходите за доставка на територията на Република България са за сметка на Клиента;Поръчки


Електронният магазин на Карко Индъстри ЕООД приема поръчки по няколко начина:


- Чрез Интернет страницата на адрес: www.carco.bg


Електронният магазин препоръчва да направите заявка чрез интернет страницата – www.carco.bg това е най-коректният начин за направа на поръчка. Тя се подава с избор на продукт/и чрез маркиране на бутон Купи, добавяне във виртуалната кошница за покупка и доброволно предоставяне следните свои лични данни: e-mail адрес, имена, телефонен номер за връзка и адрес за доставка. Необходимо е маркиране на начин на плащане и натискане на бутон Завърши поръчката. Процесът за обработка на поръчки включва изпращане на копие на направената заявка на посочения e-mail адрес, който съдържа номера, под който Вашата поръчка е входирана в нашата система. Служител на онлайн магазина ще се свърже с Клиента за уточняване на детайлите по поръчката и потвърждението й до 24 часа. Срокът за нейното изпълнение зависи от избраните артикули. Всеки артикул от направената заявка съдържа конкретен срок за изпълнение в работни дни.


Карко Индъстри ЕООД е уебсайт за електронна търговия, който предлага употребявани авточасти. Същите биват селектирани чрез анализиране на пазара за авточасти. Употребяваните авточасти се закупуват от други търговци след постъпване на поръчка/заявка от клиент. На база постъпилата поръчка през електронния магазин, служител на Карко Индъстри ЕООД се свързва с други търговци, за да закупи авточастите от постъпилата поръчка. В срок до 24 часа, клиентът получава уведомителен email/телефонно обаждане, дали поръчката му ще може да бъде потвърдена и реализирана.


- Чрез електронна поща (e-mail) на следния адрес: office@carco.bg


Клиентът може да направи заявка за покупка и чрез електронна поща на адрес: office@carco.bg За да бъде обработена поръчката трябва да съдържа име и фамилия на Клиента, наименование, количество на желаните артикули. В случай че е необходимо издаването на фактура към поръчката, освен изброените данни, допълнително следва да бъде подаден валиден ИН по ЗДДС, издаден от съответната държава членка на ЕС за всички юридически или физически лица, практикуващи свободни професии. Поръчката ще бъде потвърдена от наша страна чрез отговор на електронна поща или по телефон.


- Чрез формата за кантакт в сайта на www.carco.bg, където Клиента трябва да предостави същите данни, които са описани при заявка на и-мейл и интернет страницата.Изпълнение на поръчката


След натискане на бутон Завърши поръчката, Клиентът се съгласява с Общите условия за покупка от електронния магазин. Това означава също така, че Клиентът дава съгласие за използване на посочените от него лични данни за реализиране на поръчката, с маркетингово - рекламна цел, както и с цел събиране на мнения за качеството на предоставяните от Електронния магазин услуги.


В случаите, в които има забавяне по изпълнението на поръчката, Клиентът се уведомява писмено за причината за забавянето и ориентировъчен срок на доставка, а той от своя страна има право да даде своето съгласие за удължаване срока на доставка или да откаже поръчката.


Към всяка поръчка се издават документи за продажба под формата на фактура и/или касова бележка в зависимост от вида плащане.Връщане на стокатаПраво на отказ


Съгласно чл. 50 от ЗЗП клиент, който има качеството на купувач по смисъла на ЗЗП, има право да върне закупената стока или част от нея без да обявява причина за връщането ѝ в рамките на 14 дни от датата на получаването ѝ при условие, че:


- Предоставите документи удостоверяващи закупуването и получаването на съответната стока;


- Абсолютно задължително условие е наличието на баркода залепен на продукта;


- Ако вида на стоката не е нарушена и/или повредена;

За да върнете стока, закупена от www.carco.bg е необходимо да направите следното:
- Изтеглете формуляра за връщане на стока;
- Попълнете всички данни и изпратете файла на replacement@carco.bg


В случай на упражнено право на отказ от договор от разстояние потребителят трябва да изпрати или предаде стоката обратно на интернет магазина не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил за решението си да се откаже от договора. Всички преки разходи по връщането на стоката, в това число и транспортните, са изцяло за сметка на клиента.


Възстановяването на платените суми става по начина, по който е платено, а именно - по куриерската фирма, чрез наложен платеж.
Клиентът има право да получи стойността на върнатата стока съгласно документа за покупка.


При плащане с банкова карта и в случай на възстановяване на суми, то те се възстановяват само и единствено по картата с която е извършена първоначалната транзакция.Възстановяването на платената сума за покупката се извършва в срок до 14 дни след като бъде върната стоката.
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн може да се информирате на сайта https://kzp.bg/ и https://ec.europa.euВ случаите, когато Клиентът е юридическо лице, т.е. не е потребител по смисъла на параграф 13, ал.1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за защита на потребителя, той не може да се възползва от правото на отказ.


Последствие от отказ


При влязъл в сила отказ, стоките и плащанията, получени от страните, трябва да бъдат върнати и възстановени. Ако продуктите не могат да бъдат върнати изцяло или частично или са върнати в лошо състояние, то следва да се предвиди подходящо обезщетение за това. Вие можете да избегнете задължението да изплатите обезщетение, като се въздържите да използвате стоките или да извършвате действия, които могат да намалят стойността им.Промяна на поръчката


Клиентът има право да нанася промени в поръчката си до момента на предаване на стоката от интернет магазина на куриерската фирма. Ако промяната се извършва след този момент, на клиента се начислява сумата за връщане на първоначално поръчаната стока към сумата за доставка на коригираната от него поръчка.
За промяната, моля, свържете се с Магазина чрез контактната форма в Интернет страницата, по електронната поща на адрес: office@carco.bg или по телефона на номера, посочен на Интернет страницата.Цена на доставка


Доставките се извършват с куриерска фирма Еконт. Точната цена за доставка не може да бъде калкулирана предварително. Ориентировъчната цена ще бъде отразена при финализиране на поръчката.Начини на плащане


Плащането за стоката може да бъде извършено от страна на Клиента по следните начини:


- С кредитна/дебитна карта


- PayPal


- Банков път


- В момента на получаване на стоката - наложен платеж, като в този случай Клиентът плаща на куриера, доставил стоката.Рекламация и гаранция


Задължително условие при рекламацията на стока е наличието на баркода на продукта, което гарантира, че не е извършена подмяна с цел злоупотреба!


- Рекламацията за дефектирала стока се възстановява в пълен размер, включително и разходите за куриер;


- Рекламации, възникнали в следствие на удар, неправилен монтаж и механични наранявания не се приемат;
- Рекламации на закупени стоки следствие непрофесионален монтаж, неправилна поддръжка или липса на такава не се приемат;Права на интелектуална собственост


Съдържанието на уеб сайта е със запазени авторски права. Зареждането, записването и отпечатването на отделни страници, снимки и други документи е позволено единствено при условие, че бележките и знаците за авторското право или други такива, свързани със собствеността, не са премахнати. Забранява се всяко възпроизвеждане промяна, предаване (по електронен или друг път), свързване или използване на уеб сайта за каквито и да са публични или търговски цели без писменото разрешение на носителят на авторското право.Допълнителни разпоредби


Всички поместени на страниците на Магазина описания и технически данни на продуктите отговарят на информацията. Магазинът си запазва правото за възможно допускане на грешки в описанието на продуктите. Снимките са реални и служат за представяне на показаните в тях модели. Карко Индъстри ЕООД не носи отговорност за прекъсвания на връзката при ползването на интернет магазина по технически причини, независещи от дружеството.Настоящите Общи условия влизат в сила от деня на тяхното публикуване на адрес www.carco.bg .
Карко Индъстри ЕООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия. Всякакви промени ще влизат в сила от датата на тяхната публикация на страниците на Магазина.


Поръчките, подадени преди датата на въвеждане на промени към настоящите Общи условия се реализират на основа на записите, които са били валидни в деня на подаване на поръчката.Настоящите общи условия са в сила от 30.01.2019 г.

Carco.bg e онлайн платформа, която осигурява голямо разнообразие от резервни авточасти втора ръка, но с предварително проверено качество и работоспособност.

Бюлетин

Запишете се за нашия онлайн бюлетин и научавайте първи за промоционални и нови продукти.

© 2024 Carco.bg

Наложен платежБанков път